INSCHRIJVEN

SCHRIJF U HIERONDER IN VOOR ONZE STAGES...

BELANGRIJKE INFO

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor één van onze springstages. Na ontvangst van het inschrijfformulier EN het volledige bedrag van inschrijving op BE15 0689 4096 8230 ( op naam van Euro-Equitation bv ) is de inschrijving definitief en gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden hieronder. Een aantal weken voorafgaand de springstage zal u nog een mail ontvangen met meer informatie.

VOORWAARDEN

  • De stage loopt over 4 dagen, indien anders wordt vermeld.
  • Wanneer een stagiair de springstage vroegtijdig moet verlaten omwille van ziekte, ongeval,… kan geen terugbetaling meer gebeuren.
  • Indien de stagiair door omstandigheden enkele trainingen moet missen, dient wel de volledige stage betaald te worden.
  • Bij annulatie van de stage, om welke reden dan ook, dient er wel een reservatie kostenvergoeding van 225€ betaald te worden. Indien de stage geannuleerd wordt binnen de 14 dagen voor aanvang van de stage, om welke reden dan ook, kan er geen terugbetaling meer gebeuren en wordt de volledige stage aangerekend. 
  • Het is verboden te roken op het volledige trainingscentrum.
  • Deelnemers ontlasten de organisator van alle verantwoordelijkheden bij gebeurlijke ongevallen, evenals kan deze niet verantwoordelijk worden gesteld voor fysieke schade aan het paard of materialen.
  • De deelnemers worden geacht een tetanusinenting te hebben gekregen, een eigen ongevallenverzekering te hebben afgesloten en in orde te zijn met hun B.A.
  • Het paard/pony dient geregistreerd te staan in het BCP. Het paspoort dient ook steeds samen met het paard vergezeld te worden.
  • De stagiair (ouder/voogd) doet afstand van portret –en videografische rechten en geeft hierbij de toelating om tijdens het volledige verblijf gefotografeerd worden voor publicatie op de website, facebookpagina of andere sociale media van de organisatie en dit zonder enige aanspraak te maken op een vergoeding.
  • Door de privacywet wordt de keuze gegeven omtrent het opslaan en/of hergebruik van jullie persoonsgegevens evenals het te mogen delen met partners van Euro Equitation-Vandecasteele. Dit kunnen jullie aanstippen op het inschrijfformulier.

FORMULIER